Major Ton

Major Tonlar, batı müziğinin temel yapı taşlarıdır. En yaygın kullanılan müzik tonlarıdır. Oturup Major tonlarda pratik yapmak eğlenceli bir fikir gibi görünmese de, gelecekte karşılığını alacağınız bir ödüldür. Başlıca dizileri içeriden ve dışarıdan bilerek, müzik teorisine güzel bir başlangıç yapmış olursunuz.

C Major - Do Major

C, D, E, F, G, A, B, C

Re Bemol Major

Do Diyez – Re Bemol Majör / C# / Db Major
Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C, Db

Re majör ( diyezli ton)

D, E, F#, G, A, B, C#, D

Mi Bemol majör

Re Diyez / Mi Bemol Majör D# / Eb Major
Eb, F, G, Ab, Bb, C, D, Eb

Mi majör ( diyezli ton)

E, F#, G#, A, B, C#, D#, E

Fa majör ( bemolllü ton)

F, G, A, Bb, C, D, E, F

F # Major - Fa # Major

Fa Diyez / Sol Bemol Majör / F# / Gb Major
F#, G#, A#, B, C#, D#, F, F#

Sol majör ( diyezli ton)

G, A, B, C, D, E, F#, G

Sol Bemol majör

Sol Diyez La Bemol Majör / G# / Ab Major
Ab, Bb, C, Db, Eb, F, G, Ab

La major ( diyezli )

A, B, C#, D, E, F#, G#, A

La Bemol majör

La Diyez / Si Bemol Majör / A# / Bb Major
Bb, C, D, Eb, F, G, A, Bb

Si majör

B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B

Naturel Minör Ton

Öncelikle, bazı temel müzik teorilerini uygulayarak minör tonları anlayalım. Bir müzik tonu, tanımı gereği, bir müzik parçasının bestelendiği belirli bir nota koleksiyonudur. Toplam 12 minör ton vardır ve her minör ton, o dizide müzik yazmak için kullanılabilecek yedi nota içerir. 1 tam – 1 yarım – 2 tam – 1 yarım – 2 tam sesten oluşur ve doğal minör denir. Armonik minörde dizinin yedinci derecesi yarım ses tizleştirilirken, melodik minör kalıbında altıncı ve yedinci sesler yarım ses tizleştirilir. Tondaki notalar arasındaki perde farkıdır. Artan sırayla düzenlenirse, bir tonun içindeki yedi nota bir ölçek oluşturur ve çalındığında, o kusursuz hüzünlü sesi çıkarır. Her major tonun ilgili bir minör tonu olduğu gibi, her minör tonun da ilgili bir major tonu vardır. Minör kalıplar, majörden farklı olarak, doğal, armonik ve eolik olmaz üzere üç gruba ayrılır.

La minör ——- do maj (ilgili Major Ton)

A, B, C, D, E, F, G, A

A # Minor - La # Minor

La Diyez / Si Bemol Minör /A# / Bb Minor
A#, C, C#, D#, F, F#, G#, A#

Si minör ——— re maj

B, C#, D, E, F#, G, A, B

Do minör—- mi Bemol majör

C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C

Do diyez minör - mi majör

Do Diyez – Re Bemol Minör / C# / Db Minor
C#, D#, E, F#, G#, A, B, C#

Re minör- fa majör

D, E, F, G, A, Bb, C, D

Re diyez minör—-fa diyez majör

Re Diyez / Mi Bemol Minör / D# / Eb Minor
D#, F, F#, G#, A#, B, C#, D#

Mi minör-sol majör

E, F#, G, A, B, C, D, E

Fa minör— la Bemol majör

F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb, F

Fa diyez minör- la majör

Fa Diyez / Sol Bemol Minör / F# / Gb Minor
F#, G#, A, B, C#, D, E, F#

Sol minör- si Bemol majör

G, A, Bb, C, D, Eb, F, G

Sol diyez minör- si majör

Sol Diyez La Bemol Minör / G# / Ab Minor
G#, A#, B, C#, D#, E, F#, G#

Leave a Reply

X